Algemene Voorwaarden

 

Bij deStapje voor Stapje Kindercoaching is opgericht door Miranda van Dorst, kindercoach, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74302442

Contactgegevens
Stapje voor Stapje Kindercoaching
T.a.v. Miranda van Dorst
Bremtuin 63
4824 PL Breda

Telefoonnummer: 06-48417359
Email: info@stapjevoorstapjekindercoaching.nl
Kvk nummer: 74302442


Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd zal de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht worden. Je kunt jouw afspraak 24 uur van tevoren afzeggen of verzetten per mail of telefonisch. Bij ziekte is overleg mogelijk.


Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen. Aan het einde van iedere coachsessie hebben we een kort moment om te bespreken wat we hebben gedaan en waar we aan gewerkt hebben. Alle inhoudelijke informatie die gaan over het proces van de coaching zullen we uitgebreid bespreken tijdens de tussentijdse of eindevaluatie, zodat we niet over het hoofd van uw kind praten. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar omdat coaching geen medische zorg is, wel kunnen ze worden opgegeven bij de zorgkosten aan de Belastingdienst.

  • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd via de website. Voor lopende coachtrajecten geldt deze wijziging niet.
  • Kort overleg (max 15 minuten) telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen.
  • Ik reken € 0,25 reiskosten vergoeding per km, vanaf een straal van 15 km rond mijn praktijkadres.


Betalingsvoorwaarden

Je ontvangt naar ieder consult een factuur, de ouder/ verzorger van het kind/ cliënt verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Bij een traject op maat geschiedt de betaling middels facturatie, voor de start van het traject. Betaling in termijnen is mogelijk, ik reken hiervoor 5% aan extra kosten. Bij een betalingsachterstand neemt Stapje voor Stapje eerst telefonisch contact met je op, bij een achterstand is Stapje voor Stapje gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/ verzorgers van het kind/ cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke of psychische klachten raad ik je eerst aan contact op te nemen met uw huisarts. Stapje voor Stapje werkt samen met het kind en de ouders op een resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Stapje voor Stapje sluit elke aansprakelijkheid uit of in verband met de geboden diensten van Stapje voor Stapje.


Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Stapje voor Stapje is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met begeleiding.


Vertrouwelijkheid

De consulten zijn vertrouwelijk van aard en blijven dit zolang er geen wettelijk meldrecht is.


Afspraken rondom werkwijze

Na 2 tot 3 coachsessies vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en na afloop vindt een afrondend gesprek plaats met de ouders/ verzorgers. Afhankelijk van de situatie met of zonder kind. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee naar huis naar aanleiding van een coachsessie. Tussentijds is er contact met ouders/ verzorgers via email of telefoon. Bij stapje voor Stapje wil ik ervoor waken dat er over de hoofden van kinderen gesproken wordt en zal u daarom op een ander moment te woord staan per mail, telefonisch of tijdens een evaluatie.